BÁO GIÁ MÁY LẠNH PANASONIC

BẢNG BÁO GIÁ MÁY LẠNH PANASONIC

liên hệ : 0937 463 727 ( Mr Cảm )

* MÁY LẠNH PANASONIC LOẠI THƯỜNG :

 STT        MODEL   CÔNG SUẤT     XUẤT XỨ  BẢO HÀNH           GIÁ
    1 KC9NKH 1 HP1 NGỰA

 

NHẬT BẢN-MALAYSIA        1 NĂM 6.500.000
    2 KC12NKH 1,5 HP1,5 NGỰA

 

NHẬT BẢN-MALAYSIA        1 NĂM 8.500.000
    3 KC18NKH 2 HP2 NGỰA

 

NHẬT BẢN-MALAYSIA        1 NĂM 12.500.000
    4 KC24NKH 2,5 HP2,5 NGỰA NHẬT BẢN-MALAYSIA        1 NĂM  

17.100.000

* MÁY LẠNH PANASONIC LOẠI INVERTER TIẾT KIỆM ĐIỆN ( GAS R410A ) : 

 STT        MODEL   CÔNG SUẤT     XUẤT XỨ  BẢO HÀNH           GIÁ
    1 S10NKH 1 HP1 NGỰA

 

NHẬT BẢN-MALAYSIA        1 NĂM 9.400.000
    2 S13NKH 1,5 HP1,5 NGỰA

 

NHẬT BẢN-MALAYSIA        1 NĂM 11.500.000
    3 S18NKH 2 HP2 NGỰA

 

NHẬT BẢN-MALAYSIA        1 NĂM 16.400.000
    4 S24NKH 2,5 HP2,5 NGỰA NHẬT BẢN-MALAYSIA        1 NĂM  

21.200.000